Ouder en kind karate

Ouder-&-Kind-karate - Parent-and-Child-karate - Lid worden - Join - ki club.cool karateschool in Amsterdam en Monnickendam sinds 1994 - lidmaatschap-light of membership-light zijn verschillende abonnementen die ki club.cool in Amsterdam en Monnickendam voor de dagelijkse karate lessen aanbiedt. Intergenerationeel | Join the club| karate-Amsterdam | karate | Shotokan | ki | martial-arts | karate- membership | kinderen | intergenerational

Ouder & Kind karate

Ouder en Kind karate beoogt op een laagdrempelige manier mensen van verschillende generaties met elkaar te verbinden door samen te sporten.

Intergenerationele activiteit

Ouder en kind karate zet actief in op duurzame sportparticipatie van uiteenlopende doelgroepen. Kinderen van 5 t/m 12 jaar en hun ouders, jeugd en jongeren van 13 t/m 18 jaar en hun ouders (t/m 75+), 45+ers, herintreders (oud-leden, mensen die vroeger al eens karate beoefenden). Mensen die niet of niet voldoende bewegen en volwassenen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar met (thuiswonende) kinderen die door tijdgebrek of andere oorzaken (nog) niet of in ieder geval (te) weinig sporten.

Karate voor de Mamas & de Papas

Ouder en Kind karate is een creatieve en een spannende dynamische activiteit voor het hele gezin. Niet meer weg te denken uit het aanbod van de karateclub. De activiteit heeft veel potentieel en geniet een breed draagvlak binnen de club.

Laagdrempelige activiteit

Ouder en Kind karate kun je zowel in Amsterdam doen als in onze afdeling in Monnickendam.

Lesrooster Amsterdam:

ouder & kind
wo
Herengracht 34, 1015 BL
18:30-19:30
do
19:00-20:00 [*]

[* je kunt deelnemen vanaf groene band of 6e kyu].


Lesrooster Monnickendam:

ouder & kind
ma
Pierebaan 5, 1141 GV
18:45-19:45
vr
Wilhelminalaan 52, 1141 CW
19:00-20:00

Parent & Child karate

Parent and Child karate aims to connect people of different generations with each other by means of sports together in an easily accessible way.

Intergenerational activity

Parent and child karate actively promotes sustainable sports participation from a variety of target groups. Children from 5 to 12 years and their parents, youth and young people from 13 to 18 years and their parents (up to 75+), 45+, re-entering (former members, people who used to practice karate before) ). People who do not exercise or do not exercise sufficiently and adults between the ages of 35 and 55 with (living at home) children who due to lack of time or other causes do not (yet) exercise or at least not enough exercise.

Karate for the Mamas & the Papas

Parent and Child karate is a creative and exciting dynamic activity for the entire family. It has become an unmissable part of the program range of the karate club. The activity has a lot of potential and enjoys broad support within the club.

Accessible activity

Parent and Child karate can be done both in Amsterdam and in our department in Monnickendam.

Schedule Amsterdam:

Amsterdam
parent & child
Wed
Herengracht 34, 1015 BL
18:30-19:30
Thu
19:00-20:00 [*]

[* entry from green belt or 6th kyu].


Schedule Monnickendam:

Monnickendam
parent & child
Mon
Pierebaan 5, 1141 GV
18:45-19:45
Fri
Wilhelminalaan 52, 1141 CW
19:00-20:00

Tags: Club