Tarieven

ki club.cool karateschool in Amsterdam en Monnickendam sinds 1994

Contributie

kids 5-12 jr
13 – 75 jr
jaar [*]
€ 295
€ 400
halfjaar [*]
€ 185
€ 235
proefmaand
€ 50
€ 61
[* Bij automatische betaling].
Toeslag bij betaling via contributiemail: € 3,50. Proefles (eenmalig): € 15 en inschrijven (eenmalig): € 25. Lidmaatschap Light: € 143.
Betalingsconditie
De contributie dient vooraf te worden voldaan. Betalingen kunnen contant worden gedaan of door overmaking op onze IBAN: NL16 INGB 0005 0660 42 t.n.v.: ki club.cool te Amsterdam (je kunt bij ons niet pinnen).

termijnbepaling
jaar [*]
inschrijfdatum tot 12 maanden n.d.
halfjaar [*]
1) begin van het karateseizoen [*]
2) 1 februari

[* Het karateseizoen begint na de zomervakantie en eindigt voor de volgende zomervakantie].

Tags: Club

Back to Top