karateschool online

ki club.cool karate-school-amsterdam, Les-2-blog-Therese-Zoekende-ki-clu-cool-online-karate-school-amsterdam, internet-karateles, internet-karate-club, internet-karate-school, internet-karate-cursus, no-contact-karate, dont-try-this-at-home, try-this-at-home, karate-virus-free, dont-try-this-at-home-karate, try-this-at-home-karate, dont-try-this-at-home-online-karate, try-this-at-home-online-karate, Gichin-funakoshi, funakoshi, the-master-text, yoko-geri-keage, uraken, snap-kick, ki-club-cool-online, video-karate-class, living-room-karate, home-karate-amsterdam, thuis-karate-amsterdam, woonkamer-karate, mirror-fight, spiegel-gevecht, mirror-fight-karate, spiegel-gevecht-karate, check-your-posture-in-a-mirror, check-in-a-mirror, mirror-training, spiegel-training, mirror-karate-training, spiegel-karate-training, female-karate-instructor, female-sensei, female-karate-teacher, karate-monnickendam, fitness-monnickendam,

ki club.cool karateschool online – les 2 / lesson 2

Online karateschool

Tekst uit Gichin Funakoshi’s, Karate-do Kyohan, The Master-tekst.

Text from Gichin Funakoshi, Karate-do Kyohan, The Master text.

De waarde van karate als atletische training (pagina 11)

Bij karate moet het hele lichaam in alle richtingen kunnen bewegen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de nadruk op de armen bij het roeien of de benen bij het springen of rennen. Over eenzijdige ontwikkeling van het lichaam in karate hoeft u zich absoluut geen zorgen te maken. De algehele lichamelijke ontwikkeling die bij karate beoefening wordt bevordert kan worden beschouwd als een groot voordeel.

The Value of Karate as athletic training (page 11)

The nature of karate is such that it requires the body to move in all directions. In contrast, for example, to the emphasis on the arms in rowing or the legs in jumping or running. There is absolute no need for concern about one-sided development of the body in karate. The fact of uniform development may be considered to be one of the benefits of karate.

Een ideale oefening

In de meeste gevallen zijn slechts een minuut of twee nodig om een ​​kata te voltooien. Als men blijft oefenen worden de bewegingen sneller en de training als geheel krachtiger. In relatief korte tijd kan men voldoende oefenen. Karate is een ideale vorm van lichaamsbeweging voor de vele mensen die tegenwoordig klagen dat ze niet kunnen sporten. Vaak zeggen ze er geen tijd voor te hebben. De weinig benodigde tijd is dus een tweede groot voordeel.

An ideal exercise

In most cases, only a minute or two is required to complete a kata. Moreover as one continues to practice. The movements become quicker and the training as a whole more vigorous. One can get ample exercise from a relatively short period of time. This is an ideal form of exercise for the many people today who complain that they would like to exercise. They just do not have the time. the little time required is therefore, a second major advantage.

Karate thuis

Bijna geen enkele andere vorm van lichaamsbeweging kan op elk moment en elke plaats zo gemakkelijk worden uitgevoerd als karate. Of het nu judo, kendo, fitness, zwemmen of paardrijden is. De meeste sporten vereisen een grote speciale ruimte, uitrusting of een partner. Ook in dit opzicht is karate super aanpasbaar. Er is geen specifiek ruimte, uitrusting of zelfs partner nodig. Karate kan worden uitgevoerd in de tuin, het strand of gewoon in huis. Op elk moment of elke plaats waar men de wens voelt om te oefenen. Dit is het derde grote voordeel van karate.

Karate at home

Almost no other form of exercise can be performed at any time or place as easily as karate. Be it judo, kendo, archery, swimming or horsemanship. Most sports require a large area, equipment or a partner. In this regard as well, karate is the most adaptable. No specific area, equipment or even partner are necessary. For it can be performed in the garden, living room, hallway. At any time or place that one feels the desire to practice. This is the third significant advantage of karate.

Een oefening van Kata Heian Nidan (pagina 55)

Staand met het linkerbeen licht gebogen. In deze beweging worden gelijktijdig vuist- en voetaanvallen uitgevoerd. Een slag met de rugkant van de rechtervuist (uraken). Tevens met de rechter zwaardvoet (sokuto) een zijwaartse snap-kick: yoko geri keage. Deze specifieke oefening doen we in deze video klas.

An exercise from kata Heian Nidan (page 55)

Standing with the left leg slightly bent. Attack simultaneously the opponent’s face with the right back fist (uraken). At the same time his groin or chest with the right sword foot (sokuto). In this movement, simultaneous fist and foot attacks are being made. This particular exercise we do in this class.

See more online classes

Posted on 1 januari 2023 in shotokan, sportschool Monnickendam, Amsterdam, martial arts Monnickendam, Monnickendam, martialart, karate amsterdam, karate online, Ki, karate Monnickendam, karate, vechtsport Monnickendam

Bericht delen

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien − 8 =