Karate school online

karate school online ki club.cool – les 1

Online karateles.

Het is zover. De eerste online karateles is een feit. Onze clubleraar Thérèse Zoekende heeft afgelopen zondagochtend les gegeven. Ki club.cool is nu twee weken door maatregelen van de overheid dicht. De maatregel is bedoeld om te proberen het Corona virus te beteugelen. Ondertussen raakt alles en iedereen behoorlijk ontregeld. Misschien tijd om onszelf opnieuw uit te vinden. In ieder geval gaat nu wat altijd vanzelfsprekend leek niet zomaar meer. Wekelijks de karateclub bezoeken bijvoorbeeld.

Discipline om beter te leren.

Deze les hebben we op YouTube geplaatst. Thérèse geeft les en jij kunt die les thuis volgen. Je kunt als je langer bij een bepaalde oefening wilt stilstaan de les pauzeren. Het is belangrijk dat je probeert om de oefenstof zo goed mogelijk uit te voeren. Als je over de juiste uitvoering twijfelt pak dan een spiegel. Het kan handig zijn in een spiegel je houding te checken. Thuis videoles volgen geeft verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om goed te oefenen. De leraar kan je nu niet aansporen of helpen. Als het nodig mocht blijken kunnen we later interactieve videolessen organiseren.

Elke dag even met karate bezig zijn.

Sensei Funokoshi zei al dat we om karate goed te leren we elke dag even moeten oefenen. 10 tot 15 minuten is al genoeg. Het is interessant om in kaart te brengen wat je leeruitdagingen zijn. Op welke vlakken kun en wil je vooruitgang bereiken. Flexibiliteit is een basis aandachtspunt. Zowel mentaal als fysiek. Doe dus een goede warming up. Oefen rustig en aandachtig.

Meer online lessen zien

Karate-online-karateles-29-03-2020-tz-ki-club-cool-karate-amsterdam-karate-monnickendam, Taikyoku-Shodan-Yoi, karate-school-ki-club-cool-amsterdam, embu-sen, taikyoku-shodan, taikyoku-nidan, taikyoku-sandan, taikyoku-kata, gichin-funakoshi, karate-do-kyohan, the-master-text, oi-tsuki-chudan, gedan-barai, zenkutsu-dachi, yoi-karate-houding, yame-kata, yame-postitie, oi-tsuki-jodan, ultieme-kata, ultimate-training-kata, chudan-oi-tsuki, tsuki-karate-amsterdam, tsuki-karate-monnickendam, barai-karate, barai-karate-amsterdam, barai-karate-monnickendam, basic-techniques-in-any-training, basistechnieken-in-elke-training, karate-kata-contest, beste-taikyoku-kata, best-taikyoku-kata, taikyoku-shodan-competitie, ki-clu-cool-kata-competitie, kiclub-cool-kata-contest, amsterdam-kata-competitie, gichin-funakoshi-karate-book, karate-book-amsterdam, shao-lin-temple martial-art-in-Okinawa, karate-the-art-of-self-defence, karate-the-art-of-selfdefence, karate-do-the-way-of-karate, karate-do-de-karate-weg, karate-de-kunst-van-zelfverdediging, karate-zelfverdedigingskunst, karate-do-de-weg-van-de-lege-hand, karate-lege-hand, karate-do-ongewapende-zelfverdedigingskunst, ongewapende-zelfverdediging-karate, ongewapende-zelfverdedigingskunst, female-karate-instructor, female-instructor

[English translation]

This is the time. The first online karate lesson is a fact. Our club teacher Thérèse Zoekende taught last Sunday morning. Ki club.cool has now been closed for two weeks due to government measures. The measure is intended to attempt to curb the Corona virus. In the meantime, everything and everyone gets quite disrupted. Maybe time to reinvent ourselves? In any case, what always seemed self-evident does not just happen anymore. Visiting the karate club every week was obvious.

Discipline to learn better.

We have posted this lesson on YouTube. Thérèse teaches and you can follow the class at home. You can pause the lesson if you want to dwell on a particular exercise longer. It is important that you try to perform the exercise material as well as possible. If you are unsure about the correct version, take a mirror. It can be helpful to check your posture in a mirror. Taking video lessons at home gives responsibility. Responsibility to practice well. The teacher cannot now encourage or help you. If necessary, we can organize interactive video lessons later.

Doing karate every day.

Sensei Funokoshi said that in order to learn karate well we have to practice every day. 10 to 15 minutes is enough. It is interesting to identify what your learning challenges are. In which areas can and do you want to achieve progress. Flexibility is a basic point of attention. Both mentally and physically. So do a good warm up. Practice calmly and attentively.

See more online classes

Posted on 11 januari 2023 in sportschool, karate online, karate, karate school online, shotokan, video karate school, Amsterdam, karate on youtube, Monnickendam, martialart, ki club.cool, karate Monnickendam, vechtsport Monnickendam, sportschool Monnickendam, Ki

Bericht delen

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twintig − zeventien =