Karate Open Weken 20 tm 31 maart bij ki club! πŸŽ‰πŸŽπŸŸ°πŸ₯‹Gratis proefles en karatepak (bij inschrijving in de Open Weken). YAY! 🌷🌸🐣🐞🐝Lente! Lees meer: https://www.kiclub.cool/open-weken/
.
Karate Open Weeks 20 to 31 March at ki club! πŸŽ‰πŸŽπŸŸ°πŸ₯‹ Free trial lesson and karate suit (when registering in the Open Weeks). YAY! 🌷🌸🐣🐞🐝Spring! Read more: https://www.kiclub.cool/open-weken/