Karate Open Weken 20 tm 31 maart bij ki club! ๐ŸŽ‰๐ŸŽ๐ŸŸฐ๐Ÿฅ‹Gratis proefles en karatepak (bij inschrijving in de Open Weken). YAY! ๐ŸŒท๐ŸŒธ๐Ÿฃ๐Ÿž๐ŸLente! Lees meer: https://www.kiclub.cool/open-weken/
.
Karate Open Weeks 20 to 31 March at ki club! ๐ŸŽ‰๐ŸŽ๐ŸŸฐ๐Ÿฅ‹ Free trial lesson and karate suit (when registering in the Open Weeks). YAY! ๐ŸŒท๐ŸŒธ๐Ÿฃ๐Ÿž๐ŸSpring! Read more: https://www.kiclub.cool/open-weken/